Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
08.06.2018
KAMENNÝ KOBEREC
Kamenný koberec na vodorovné i svislé plochy bez nutnosti bednit... Na objednání - dodání max. do 5 pracovních dní. číst celé
08.06.2018
Oděvy CXS a ARDON
Moderní pracovní a volnočasové oděvy. Skladem: montérky, trička, kraťasy, mikiny. Na objednání: vše ostatní ze širokého výběrů podle katalogů obou výr... číst celé
08.06.2018
SOLIGHT – elektro
Nejlevnější LED žárovky v okolí!! Přijďte se přesvědčit sami. Při použití LED žárovky úspora až 85% energie. Skladem další elektro materiál - prodlužo... číst celé
Zobrazit všechny novinky
počítadlo.abz.cz
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.BIGMAT-ONLINE.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.BIGMAT-ONLINE.cz, jehož zřizovatelem a provozovatelem je společnost

FALCO-Profi, spol. s r.o.,

Chotusice 287,

285 76 Chotusice u Čáslavi,

DIČ CZ61678970,     IČO 61678970,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C (spis.zn.vložka 34937).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím, kterým je společnost FALCO-Profi, spol. s r.o., a kupujícím (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající, společnost FALCO-Profi, spol. s r.o., Chotusice 287,  285 76 Chotusice, DIČ CZ61678970, IČO 61678970, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C (spis.zn.vložka 34937),   je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky. Pro účely Obchodních podmínek dále jen „prodávající“.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Pro účely Obchodních podmínek dále jen „zákazník“, není-li nutné výslovně oba termíny rozlišit.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky dodavatel neprodleně potvrdí zákazníkovi informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Na základě písemné objednávky zákazníka a jednání s ním zpracovává prodávající závaznou objednávku, kterou zasílá zákazníkovi. Před odsouhlasením závazné objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na zákonnou možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závazným smluvním vztahem – kupní smlouvou se stává závazná objednávka po jejím schválení zákazníkem.

Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

V případech, kdy zboží výrobce přestal vyrábět a nedodává ho nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, vyhrazuje si prodávající mimo jiné právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody se zákazníkem. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (dále jen „kupní cena“) hradí zákazník v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce.

Prodávající umožní zákazníkovi uhradit kupní cenu bankovním převodem na základě předfaktury (zálohové faktury). Kupní cena v tomto případě musí být uhrazena do převzetí zboží.

Veškeré zboží zakoupené v našeho e-shopu hradíte na základě faktur a účtenek vystavených prodejcem FALCO-Profi, spol. s r.o., které podléhají elektronické evidenci tržeb v běžném režimu. Z tohoto důvodu
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.(konec citátu §25 zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb, odst.2a).

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající popsal na webových stránkách nebo má takové vlastnosti, které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží,
  • hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může zákazník požadovat i dodání nového zbožíi bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Právo zákazníka odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si zákazník přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího (FALCO-Profi, spol. s r.o., Chotusice 287,  285 76 Chotusice u Čáslavi) či na adresu elektronické pošty prodávajícího falcoprofi@falcoprofi.cz.

V případě, že zákazník dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud zákazník neurčí jinak. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Pokud to již není možné, protože ve lhůtě ke vrácení bylo zboží zcela zničeno nebo spotřebováno, nebo bylo vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na zákazníkovi právo na náhradu škody a snížit o ní vracenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající zákazníkovi v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Do kupní ceny, která má být zákazníkovi vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy zákazník v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • na dodávku zboží speciálně objednaného nebo upraveného na přání zákazníka, které nebylo v době objednávky skladem,
  • na zboží převzaté od dopravce, kdy řidič zboží předává a umožňuje jeho prohlédnutí
  • na zboží, které bylo převzaté osobním odběrem,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označené, že není skladem, a zboží již není možné dodat ani nahradit jiným typem. Obdobně si prodávající vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, jehož cena se výrazně změnila, a zákazník tuto změnu před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o zrušení objednávky, včetně důvodů vedoucích k tomuto kroku, informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet bez zbytečného odkladu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy v souladu s ustanovením §1824-1827 občanského zákoníku. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy falcoprofi@falcoprofi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníků zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouva se uzavírá v českém jazyce a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

počítadlo.abz.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz